Gå til hoved-indhold

Udnyt gratisvarmen gennem varmegenvinding. Anskaf varmegenvinding fra Turbovex A/S

Varmegenvinding er en teknologi der genvinder varme fra kilder, hvorfra betydelige varmemængder ellers ville blive lukket direkte ud til gråspurvene

Når det gælder private boliger producerer man hovedsageligt spildvarme og varmetab gennem ventilation og gennem varmt spildevand. Et velkendt og effektiv metode for varmegenindvinding er at benytte en såkaldt varmeveksler, som Turbovex A/S har gjort til sit speciale. Man taler oftere og oftere om et TX varmegenvindingsanlæg, når man taler om varmeanlæg med varmegenvinding.

Turbovex A/S er gået et skridt videre og kombinerer varmegenvinding med ventilation. Princippet er at genbruge varmen fra udsugningen til opvarmning af frisk luft der blæses ind i boligen.

Kontakt Turbovex A/S og hør mere om varmegenvinding og læs også gerne mere her på siderne.

Vi anbefaler varmegenvinding med et varmegenvindingsanlæg

Varmegenvinding er et effektivt middel mod stigende energipriser.
I løbet af de seneste 10-20 år er omkostningerne til varme på det nærmest eksploderet, en af årsagerne til at varmegenvinding vinder stadigt større terræn på markedet i samme grad som andre alternative energikilder.

Der er sund økonomi i at genindvinde varme, da det i langt de fleste tilfælde er både effektivt og økonomisk fordelagtigt at genbruge varmen frem for at skulle producere ny varme.

Få en snak med Turbovex A/S om økonomisk fordelagtig og effektiv varmegenvinding