TX 250A.....100-480 m³/h

Det er simpelthen for dyrt at have et dårligt indeklima. Produktiviteten falder. Indlæringsevnen og koncentrationsevnen er betydeligt forringet.

Med et decentral ventilationsanlæg, dækkes behovet for tilstrækkelig ventilation i mange typer lokaler, samtidig med, at man holder på det meste af varmen.

TX 250A har en varmegenvinding på mere end 80%.

Referencer:

• bedre indeklima
• god til fitness lokaler
• perfekt til 50 m² kontor
• lavt energiforbrug
• varmegenvinding på 80%
• enkel montage

Reference:

MC HOLM SKOLEN - får et godt indeklima med TX 250A.

ABC PAVILLONER - har installeret TX 250A i skoleprojekt.

Børnehave i Tjekkiet

TEKNISKE DATA:

Dimension L x D x H

1200x595x403mm

Kapacitet 30 dB(A)

200 m³/h

Temperaturvirkningsgrad

84,2 % v/ 200m³/h

Kapacitet 35 dB(A)

250 m³/h

Temperaturvirkningsgrad

80,6 % v/ 250m³/h

Filter (standard)

ePM10≥50%

Filter (option)

ePM1≥55%

Vægt

35 kg

El-tilslutning

1 ~ 230 V/50Hz

Max. strømforbrug

1,2 A

Lækagestrøm

≤7 mA

Forsyningskabel

3g1,5 mm²

Kastelængde (0,2 m/s)

8 m

Energiforbrug v/250m³/h

28 W - 403 J/m³

Eftervarmeflade-el (option)

400 W

Eftervarmeflade-vand (option)

340 W

Kanaltilslutning

2 x Ø 160

Varmeveksler

Modstrøm (Al)

Farve (standard)

RAL 9010

Kondensafløb (option)

Ø16 x Ø20 mm

Kondensafløb m/pumpe (option)

Ø6 x Ø8 mm